Promocja! PIKO-G 62067 Villa Apteka :: 299,00 zł ::.
Sklep internetowy www.sklep.73.pl - Sklep dla krótkofalowców, modelarzy, sprzedający również elektronikę powszechnego użytku oraz akcesoria modelarskie i inne drobiazgi.
Zakupione towary można odebrać osobiście w Tarnowie. Sklep hobbystyczny, jeśli nie zaznaczono inaczej wszystkie artykuły są powyżej 15 roku życia.
Prosimy o poświęcenie kilku sekund i odpowiedzi na pytania sondy. Pozwoli nam to uatrakcyjnić asortyment. Zarejestrowanie się pozwala na uzyskanie dodatkowych rabatów przy następnych zamówieniach.e-mail: kwantpro@wp.pl
admin - sp9w
Wybierz kategorię
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Statystyki
Gości online: 0
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I FORMA PŁATNOŚCI

 
Zamówienie przyjęte za pośrednictwem sklepu internetowego potwierdzamy przez e-mail lub telefonicznie. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku podania zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.
Forma płatności wybrana przez Kupującego, powinna być zrealizowania po potwierdzeniu przez nas zamówienia i otrzymaniu faktury Pro Forma.


UWAGA: Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem. Każde następne zamówienie złożone w odrębnym procesie zamówienia traktowane będzie jako osobne zamówienie.


WARUNKI DOSTAWY TOWARU

Termin realizacji zamówienia na towary ogólnodostępne wynosi od 5 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia najczęściej jest to czwartek lub piątek. W przypadku towarów na zamówienie termin realizacji wynosi 2 -4 tygodni. Małe przesyłki dostarczana jest przez Pocztę Polską lub firmę kurierską na żądanie kupującego. W przypadku produktów niestandardowych lub trudno dostępnych sprzedawca poinformuje Kupującego o terminie dostawy oraz poinformuje o kwocie przesyłki (kurier DHL). W przypadku towarów na zamówienie sprzedawca może zażądać zaliczkę, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.


WARUNKI PŁATNOŚCI ZA OTRZYMANY TOWAR

      Płatność następuje przelewem na konto lub za pobraniem w/g opcji wybranej przez Klienta w procesie zamówienia. Przy odbiorze  mają Państwo prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczającego, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.


ZASADY REKLAMACJI I ZWROTU TOWARU

    Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura, lub paragon), który otrzymacie Państwo w momencie odbioru przesyłki.
Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres kwantpro@wp.pl lub listownie na adres Firmy.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego drogą internetową bez podania przyczyny, jeśli w terminie do 14 dni od otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz prześle towar do naszej firmy w terminie do 14 dni od jego otrzymania.
Zwrot zostanie przyjęty wyłącznie wtedy gdy towar nie nosi śladów użytkowania, nie jest uszkodzony, jest to towar całkowicie kompletny, opakowanie oryginalne nie jest uszkodzone. Nie odbieramy towarów wysłanych za pobraniem.


Produkty oferowane w naszym sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

Kwant odpowiada na podstawie rękojmi za oferowane produkty na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymany produkt jest wadliwy, mogą Państwo skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji oraz z uprawnień przysługujących Państwu wobec naszego sklepu z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje konsumentom w ciągu 2 lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar poleconą przesyłką pocztową (listem lub paczką) na adres naszej siedziby. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail kwantpro@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis reklamacji).

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Prosimy o dołączenie do przesyłki dowodu zakupu oraz dokładnego opisu przyczyny reklamacji wraz z określeniem Państwa żądania co do reklamowanego produktu. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkujemy się do złożonej reklamacji i poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty reklamacji ponosi Kwant.
W sprawie reklamacji prosimy o kontakt:
e-mail: kwantpro @ wp .pl
tel. 501 205 300


Reklamowane produkty prosimy przesyłać na adres:
Kwant
ul. Karpacka 25, 33-100 Tarnów


Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy także o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji np. w formie mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej.


Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy we wskazany przez Państwa sposób. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Prosimy przekazać lub odesłać nam towar na adres naszej siedziby niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli dostarczenia zwracanego towaru do naszej firmy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.: 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwracane produkty prosimy przesyłać na adres:


Kwant
ul. Karpacka 25, 33-100 Tarnów


8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kwant. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych Klientów i wykorzystywane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji Państwa zamówienia. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie oferowane przez nas towary, są produktami nowymi i pełnowartościowymi, pochodzącymi często prosto z magazynów producentów lub importerów, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.

NIE SPRZEDAJEMY USZKODZONYCH !!!

Oferujemy Państwu dokładnie takie produkty, jakie w danej chwili znajdują się na rynku.


POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Dokonanie zakupów w Sklepie wymaga podania informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Dane wprowadzone do formularza są wykorzystywane przez firmę wyłącznie do tych celów. Będziemy zobowiązani jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu wyrywkowego zebrania Państwa opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług oraz oferowanych towarów.
Powierzone nam Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.


Przykładowy formularz zwrotu towaru:

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)................................................................
ul. ...........................................................
.................................................................
tel…….…………....................................
e-mail:………………….......................
/dane konsumenta/


Kwant ul Krakowska 16, 33-100 Tarnów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ..............................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta: .................................................................................................................................
Adres konsumenta: ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
*Zwrot ceny:
1) proszę przekazać na rachunek bankowy nr ..............................................................................................
2) odbiorę osobiście
3) inny...............................................................................................................................................................................
................................................... ................................, dnia ....................................
/podpis konsumenta/ /miejscowość oraz data/
* niepotrzebne skreślić

DANE FIRMY:

Agencja Handlowa KWANT
ul. Krakowska 16
33-100 Tarnów
NIP 873 020 10 92
adres e-mail:  kwantpro@wp.pl 
 

Dane do kontaktu:
e-mail: kwantpro@wp.pl
tel: 501-205-300
konto: PKO INTELIGO
50 1020 5558 1111 1306 1760 0460
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Sonda
Czy znalazłeś szukany produkt?
Tak
Nie
Trafiłem tu przypadkiem
Jeszcze nie wiem
Wszystkich głosów: 506


Pokaż wyniki
Sonda
Którym asortymentem jest Pan/Pani zainteresowany?
Ham Radio
PIKO
RC modelarstwo
PC
Inny
Trofea sportowe
LEGO
Wszystkich głosów: 631


Pokaż wyniki
Waluta
Agencja Handlowa KWANT * 33-100 Tarnów * ul. Krakowska 16
Wszystkie zdjęcia i nazwy firm używane są wyłącznie w celach informacyjnych. Moje IP
Aktualna Data: 2024-04-19 10:45
Data Ostatniej Aktualizacji: 2023-02-27
© Sklep 73. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.